Điều trị trầm cảm bằng liệu pháp nhận thức

Điều trị trầm cảm bằng liệu pháp nhận thức được phát triển đầu tiên bởi Beck (1977). Trị liệu trầm cảm của liệu pháp nhận thức vẫn có nguồn gốc lịch sử từ trong trường phái hành vi và vẫn duy trì yếu tố hành vi mạnh mẽ.

Liệu pháp nhận thức bao gồm các giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn giáo dục: trong đó thân chủ học các mỗi quan hệ giữa nhận thức, cảm xúc và hành vi.
  • Kích hoạt hành vi và lên kế hoạch các sự kiện hằng ngày: để giúp thân chủ làm tăng các hoạt động sinh lý và sự tham gia vào các hoạt động hằng ngày cũng như hoạt động xã hội.
  • Tập luyện nhận thức: Trong đó thân chủ hình thành và thực hành những chiến lược nhận thức và hành vi để bắt đầu đương đầu với những sự kiện hằng ngày.
  • Kiểm tra các giả thuyết về hành vi: kiểm tra tính hiệu lực của những nhận thức mới.

Đến năm 80 của thế kỷ XX người ta đều nhất trí rằng ít nhất thì liệu pháp nhận thức cũng có hiệu quả tương đương thuốc chống trầm cảm trong điều trị trầm cảm vừa và trầm cảm nặng.

Đến năm 1989 nhờ chương trình hợp tác về trầm cảm của Viện Sức Khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ (NIMH) là thử nghiệm đặc biệt quan trong nó nghiên cứu và so sánh 2 hướng trị liệu tâm lý – liệu pháp nhận thức với liệu pháp dùng thuốc (imipramine).

Kết quả ở cuối giai đoạn trị liệu 16 tuần, 2 sự can thiệp tỏ ra có hiệu quả ngang nhau. Khác biệt duy nhất có ý nghĩ về mặt thống kế giữa các nhóm chỉ ra rằng: Về mức độ tiến bộ của bệnh: thì trong số đó có 57% đối với những đối tượng dùng thuốc và 51% đối với những người áp dụng liệu pháp nhận thức. (Đối với trầm cảm nặng thì liệu pháp nhận thức tỏ rõ là ít hiệu quả so với liệu pháp dùng thuốc).

Nhưng khi có kết quả nghiên cứu dài hạn của NIMH tỏ ra ủng hộ can thiệp tâm lý hơn (1992). Trong 1 năm tiếp theo những người từng được trị liệu bằng liệu pháp nhận thức có tình trạng rất tốt, với tỉ lệ cụ thể là 30% đối với những người tham gia liệu pháp tâm lý còn 19% trong nhóm điều trị bằng thuốc. Cho đến thời điểm đó, 14% trong số các cá nhân được trị liệu thành công trong nhóm liệu pháp nhận thức – hành vi bị tái phát, so với 50% ở nhóm sử dụng thuốc chống trầm cảm. Liệu pháp nhận thức đã tỏ ra có lợi thế hơn là liệu pháp dùng thuốc. Tỉ lệ tái phát bệnh do ngừng sử dụng thuốc thường cao hơn là tỉ lệ tái phát do liệu pháp nhận thức, ngay cả khi điều trị ban đầu tỏ ra thành công.

Hiện các chuyên gia tâm lý của Trung tâm tư vấn 247 đang áp dụng  phương pháp này để trị liệu tâm lý cho những trường hợp trầm cảm. Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề trị liệu trầm cảm óc thể liên hệ qua số 098.11111.00 để gặp trực tiếp chuyên gia tâm lý của trung tâm cùng trao đổi. Hoặc qua trực tiếp văn phòng tại: P234, VP6 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội